14-05-12

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen: Paul Cosyns nam ontslag

Cosyns.jpgPsychiater Paul Cosyns nam in alle stilte ontslag als voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG).

De vzw Werkgroep Morkhoven is niet verwonderd over zijn ontslag omdat de CTRG, die moest nagaan of de leefvoorwaarden in de gevangenissen wel voldoende menselijk zijn, nooit werkelijk gefunctioneerd heeft.  De ministers van justitie hielden nooit rekening met de meningen en jaarrapporten van het CRTG.  In 2009 zei de CTRG reeds dat hij zich enkel een 'schaamlapje voelde' en dat hij de minister van Justitie 'wilde kunnen bevelen om een wantoestand in een gevangenis, binnen een bepaalde tijd af te schaffen'.  

In zijn artikel 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen' van 3 mei 2012, sprak Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, over het 'falende regeringsbeleid' inzake Justitie. Hij verwees daarbij naar de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat zijn werk had opgeschort. Van Cauwelaert had het vooral over de 'financiële middelen' van de Centrale Toezichtsraad.  Van Cauwelaert onderstreepte dat het ministerie van Justitie 'geacht wordt de Centrale Toezichtsraad te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris'.  En Van Cauwelaert voegde eraan toe dat het 'zelfs daar van bij de aanvang al fout liep omdat de uitgestuurde secretarissen meestal incompetent bleken, als ze al bereid waren te werken, zodat dossiers onbehandeld bleven of bij het afval belandden.'

Enkele jaren geleden schreef de vzw Werkgroep Morkhoven naar Fons Borginon, Ere-volksvertegenwoordiger van de Open VLD, omdat die mee aan de basis lag van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen moesten geregeld worden. De Werkgroep Morkhoven bekloeg zich bij Borginon over het feit dat de wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet gerespecteerd en zelfs niet eens toegepast werd.  Fons Borginon antwoordde daarop dat de totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden, 'een lang proces was waarvan iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was'. 'We hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen,’ aldus Borginon.

Maar 8 jaar na de totstandkoming van de wet die pas een jaar geleden gedeeltelijk door ex-justitieminister De Clerck (CD&V) werd ondertekend, staat men geen stap verder en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen functioneert nog steeds niet.  De toestand is zelfs dermate verslechterd dat Belgische gevangenissen (Vorst, Turnhout,) werkelijk uitpuilen en de rechten van de gevangenen een dode letter zijn gebleven met machtmisbruiken en willekeur voor gevolg. Het Europees Comité voor de Preventie van Folteringen en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), maakt al jarenlang rapporten op over de toestanden in de Belgische gevangenissen maar de Belgische regering legt deze rapporten naast zich neer.  

In België zijn er nu al 11.200 gevangenen en dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. De vorige regering was zelfs verplicht om, op kosten van de Belgische belastingsbetaler, een deel van haar gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg te deporteren.  En de Belgische gevangenissen zijn zo overbevolkt dat in de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld, een deel van de gevangenen verplicht is om in weinig hygiënische omstandigheden op matrassen op de grond te slapen.


Voorzitter CTRG neemt ontslag: "Overheid doet niets met opmerkingen gevangenisbeleid"

14.5.2012 - Bron: belga.be - Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG), gaf onlangs in alle stilte zijn ontslag. Hij deed dat uit onvrede met het gevangenisbeleid, melden de Coreliokranten. De secretaris van de CTRG laat weten dat de raad een nieuwe voorzitter kiest op de volgende samenkomst, op 23 mei.

De CTRG is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat nagaat of de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden, dat incidenten in de gevangenissen kan signaleren en rapporteert aan de minister van Justitie en het parlement. Cosyns vindt echter dat de federale overheid niets doet met de opmerkingen van de CTRG. Bovendien geeft de overheid zelfs de minimale logistieke steun van een secretaris en een werkingsruimte niet. Daarom gaf Cosyns zijn ontslag.

In een interview met de kranten zegt Cosyns dat de crisis een dieptepunt heeft bereikt. Hij noemt de enorme overbevolking, de slechte infrastructuur en de vele gedetineerden die niet op hun plaats zitten. Oorzaak is het jarenlange nietsdoen. "De politici kennen de problemen zeer goed. Maar toch laten ze betijen. Elke politicus beseft dat hij er geen enkele stem mee kan winnen."

De nieuwe gevangenissen zullen volgens Cosyns de overbevolking tijdelijk oplossen. "Maar dit zal pas effect hebben als de regering ook durft na te denken over de zin en de betekenis van een gevangenisstraf, en wat ze ermee wil bereiken", besluit Cosyns.

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detai...

De commentaren zijn gesloten.