11-04-11

Eenzame opsluiting in de gevangenis van Brugge: Pax Christi

gevangenis.jpg

Geachte mevrouw,


Zoals ik u ook gisteren reeds schreef, lazen we dat Arbi Zarmaev 'één dezer zou worden vrijgelaten'.  We vernamen dit enkele dagen geleden ook al van de familie. 

Maar van een vrijlating is momenteel geen sprake.  De heer Zarmaev is nog altijd 24 uren op 24 uren opgesloten in een duistere isoleercel van 2 x3 meter van de gevangenis van Brugge en de gevangenisdirectie heeft hem 'gek' verklaart.

Men zegt dat hij 'onverstaandare woorden mompelde' (in het Tsjetjeens en dus moeilijk te verstaan).  Men zei dat hij geen rapportbriefjes voor bezoek, televisie, telefoneren, om een wandeling te maken, om briefpapier en een pen te krijgen enzoverder wil tekenen en dat men 'zijn beslissing wil respecteren' en meer van dergelijke oncontroleerbare onzin.

Enkele dagen geleden zei een dokter  van de gevangenis van Brugge, dat 'alles goed ging met Arbi'.  Toen zijn vrouw in de gevangenis arriveerde en even door het raampje van zijn isoleercel mocht kijken, zag zij hem op de grond liggen met allerlei medicatie rondom hem verspreid.  In de hoeken van de cel bevond zich een 'wit poeder' wat voor een paniekreactie zorgde bij Arbi's familie.

Ik heb ook de indruk dat Arbi, door middel van zijn éénzame opsluitingen, de toegepaste folterpraktijken en neuroleptica, bewust gepsychiatriseerd wordt

De gevangenisdirectie liet weten dat men hem in een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting te Brugge wil laten opsluiten (internering).  Moeten we dat misschien onder deze 'vrijlating' verstaan ?

Ik vroeg Bart Staes of hij met zijn mandaat van europees parlementslid, Arbi zou willen opzoeken en ervoor zou willen zorgen dat Arbi niet meer langer geisoleerd wordt van zijn familie.  Ik ontving geen antwoord tot nogtoe.

Kan u contact opnemen met ... ?   

Commentaren

Federale Ombudsdienst - Bezoekrecht gevangenissen - problemen blijven aanhouden

Zoals in de zaak 'Marcel Vervloesem' zijn er ook in de zaak 'Arbi Zarmaev' weer opnieuw problemen met het bezoekrecht in de gevangenis te Brugge.

Arbi Zarmaev werd in de Brugse gevangenis 24 uren op 24 uren opgesloten in een donkere betonnen cel van 2 x 3 meter zonder enig contact met de buitenwereld.
Gedurende 2 weken lang mocht hij, om een ongekende reden, zijn familie niet meer zien, horen, telefoneren of spreken. Zelfs briefwisseling werd niet toegestaan.

Toen Arbi op 15.4 jl. voor de Raadkamer verscheen, kon zijn zuster hem voor het eerst weer zien en spreken.
Op 16.4 jl. kreeg Arbi voor een eerste keer sinds 2 weken, opnieuw de toelating om zijn zuster te telefoneren.

Maar er lijken alweer nieuwe problemen met het bezoekrecht te zijn.
De gevangenispsychiater die zich een kleine week geleden tegenover de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi, voor een gewone geneesheer uitgaf die niets met het drogeren van Arbi te maken had, beschuldigde Arbi's broer namelijk van 'bedreigingen' terwijl hij deze laatste zelf bedreigde door hem te zeggen: 'Pas maar op of je belandt bij je broer in de isoleercel'. De psychiater haalde er zelfs de politie bij.
Een dag nadien verliet de psychiater vergezeld van 2 bodyguards (één voor hem, één achter hem) de gevangenis. Dat moest de zogezegde bedreiging extra onderstrepen.
Na een tweede provocatie in de zin van 'Pas op, want...', haalde de psychiater er opnieuw de politie bij.
Vervolgens kreeg Arbi's broer een bezoekverbod van 10 dagen opgelegd terwijl de Brugse Raadkamer zich pas vandaag over de verdere opsluiting van Arbi moest uitspreken.

Arbi's zuster vernam vandaag dan weer dat zij Arbi niet mocht spreken 'omdat de advocaat hem reeds gesproken had'.

De pesterijen volgen elkaar dus in snel tempo op en het is alsof de gevangenisdirectie weerwraak wilt nemen voor de publicaties inzake de folter- en afzonderingspraktijken waarvan Arbi het slachtoffer werd.

Gepost door: Morkhoven | 19-04-11

De commentaren zijn gesloten.