09-05-10

De gevangeniswet: Fons BorginonFonsBorginon


Geachte Heer Borginon,

Bedankt voor het aanvaarden van onze vriendschap op Facebook.

Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de 'nieuwe' gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.

Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.

Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Jan Boeykens ( http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105 ) op http://www.facebook.com/profile.php?id=1445261486 van Fons Borginon


Fons Borginon

Open VLD

Directeur Algemeen Beleid Vice Eerste Minister en Minister van Begroting Guy Vanhengel
Voorzitter Districtsraad Berchem
Voorzitter Open VLD Berchem
Ere-volksvertegenwoordiger

secr.borginon@skynet.be

Veldekens 6
Berchem, Belgium 2600

http://www.borginon.be
http://www.vldberchem.be

Foto: Fons Borginon

Commentaren

Antwoord
Fons Borginon antwoordde: 'De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.'

Jan Boeykens: 'Het was misschien de bedoeling om door middel van deze wet druk te zetten opdat er iets op het terrein zou veranderen. Maar na 8 jaar moeten we vaststellen dat er op het terrein zo goed als NIETS veranderd is en de Wet zelfs als onbestaande wordt beschouwd.
Heeft de VLD soms plannen om iets aan deze situatie te veranderen ?'

Gepost door: Mork | 11-05-10

De commentaren zijn gesloten.