08-01-10

Belgische gevangenen: vragen aan kamerleden

Psycho Sociale Dienst (PSD) Brugge

January 7, 2010 by kruitvat

Brieven aan kamerleden

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

Betreft: gevangenissen – werking van de psycho-sociale diensten (PSD’s)

U weet dat de heer Vervloesem van onze vereniging, bijna een jaar lang het slachtoffer was van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout.

Momenteel is het PSD-dossier van de heer Vervloesem die nu een half jaar geleden naar de gevangenis van Turnhout werd getransfeerd, volledig geblokkeerd.

Ik schreef hierover herhaaldelijk naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinet alwaar men het dossier van de heer Vervloesem mee opvolgt. Maar dat gaf geen enkel resultaat.

Integendeel ! Een maand geleden werd de heer Vervloesem, die al geruime tijd zwaar ziek is, vanwege zijn protest tegen de werking van de PSD’s, zelfs gedurende 7 dagen in een onverluchte isoleercel opgesloten, wat zijn gezondheid opnieuw zwaar aantastte.

Hij is op dit moment nog steeds herstellende en dank zij mijn herhaaldelijke telefonische contacten met het kabinet van Minister De Clerck, wordt hij momenteel, medisch gezien, goed opgevolgd.

Het PSD-dossier blijft echter geblokkeerd.

De heer Vervloesem is echter niet de enige gevangene die het slachtoffer is van de onkunde en pesterijen van de PSD’s die in feite werden opgericht om de gevangenen te helpen en te begeleiden maar die nu enkel gespecialiseerd zijn in allerlei sadistische machtspelletjes die de gevangenen om zeep moeten helpen.

In bijlage zend ik u een kopie van het schrijven van mevrouw Liesbeth Opstaele dd. 18.12.2009 wiens verloofde door de PSD van de gevangenis van Brugge op precies dezelfde manier wordt behandeld, als dit het geval is met de heer Vervloesem.

Mag ik u dan ook verzoeken om minister De Clerck omtrent de werking van de PSD’s in de gevangenissen te interpelleren en hem tevens te verzoeken om het reintegratie- en reclasseringsbeleid voor gevangenen opnieuw in goede banen te leiden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

—————–

18 december 2009

Geachte Heer Boeykens,

Ik heb op de site ‘brieven aan Justitie” alle artikels gelezen, oa het verhaal van de Heer Marcel Vervloesem, die wel in heel extreme mate het slachtoffer is geweest van de uiterst slechte werking van Justitie, meer bepaald de dienst PSD, waar ook ons probleem bij ligt..

Ik ben zo vrij U te contacteren met de vraag of U ons kan zeggen bij wie we terecht kunnen met ons probleem:

Mijn verloofde zit sinds 4/8/09 in het PCB te Brugge, waar hij van de eerste dag al deed wat moest gedaan worden teneinde zijn reclasseringsplan volledig en in orde te krijgen met het oog op vrijlating onder electronisch toezicht of invoorwaardelijke invrijheidsstelling.
Zijn VI datum (voorlopige invrijheidsstelling) was 10 januari 2010.

In oktober had hij al veel zelf verwezenlijkt, samen met wat hulp van mij buitenaf, wat betreft zijn reclasseringsplan.
Hij had zijn levensverhaal geschreven, zijn gedrag was steeds voorbeeldig, geen enkel tuchtrapport, hij was een voorbeeld.

Ik zal het kort houden.

Ook wij ervaren enorme grote tegenwerking van het PSD van de gevangenis van Brugge, meer bepaald door een zekere Els.

Y. moet een agressiebegeleiding volgen en moet daarvoor intake gesprekken gaan doen bij Prisma in Beernem. Maar daarvoor heeft hij uitgangsvergunningen nodig, die al maanden geleden werden aangevraagd, maar tot op heden nog altijd niet verkregen zijn.

Ook heeft de begeleidster van Prisma een verslag nodig van het PSD over de resultaten van de psychotechnische testen die Y. heeft moeten afleggen.

Dus zonder uitgangsvergunningen kan hij niet op intake, en dat verslag van PSD, daar wachten we nu al onmenselijk lang op.

Ondanks al onze pogingen (rapportbriefjes die Y. schrijft, ik die telefoneer met die Els met de vraag om het aub het verslag op te maken op tijd aangezien zijn datum van de strafuitvoeringsrechtbank steeds dichter kwam), zijn we geen mm vooruit gekomen, eerder een stap achteruit gezet als straf komende van het PSD!

U weet ook, dossier niet in orde of onvolledig is zes maanden uitstel.

Opeens krijgen wij te horen dat Y. al op 10/12/09 moest voorkomen voor de strafuitvoeringsrechtbank! Paniek alom want PSD had maar enkele dagen meer om het verslag in orde te brengen wat natuurlijk niet is gebeurd.

Y. is voorgekomen en heeft, dankzij zijn dossier dat voor de rest zeer goed was, uitstel gehad voor 2 maanden. Is het tegen dan niet in orde, dan zijn het er gelijk zes én moet ie alles opnieuw aanvragen wat nog es vier maanden bij is..

Ook is gebleken dat het verslag van de maatschappelijke enquête van het huisbezoek, dat men bij mij had gedaan in het kader van Y. zijn penitentiair verlof, ET en uitgangsvergunningen, NIET in het dossier zat, met het gevolg dat de voorzitster zijn dossier als onvolledig beschouwde en dus verplicht was uitstel te geven.

Ik heb direct zelf de justitieassistente opgebeld die het verslag had gemaakt en die bevestigde dat het verslag doorgefaxt was naar de griffie op13/11/09 !

Toen Y. het PSD vroeg naar de reden van het ontbreken van dit belangrijke verslag in zijn dossier was het antwoord:” tja, ik zal het vergeten zijn zeker”.

Twee maanden is niet lang, en wij zijn ervan overtuigd dat in die tijd het PSD BEWUST voor een onvolledig dossier zal zorgen door het niet maken van het verslag dat nodig is om de agressiebegeleiding verder te regelen en in orde te brengen.
Ook zijn pentitentiair dat beloofd was in orde te zijn vier weken geleden blijkt nu opeens nog geen advies te hebben gehad van de directie!? En die heeft daar twee maanden de tijd voor en dan moet dat WEER NAAR BRUSSEL, en dan moet je weer drie weken wachten voor het TERUGKOMT van Brusssel, en zo houden ze ons al maanden aan het lijntje.

Brussel, het is altijd Brussel…

Wij zijn er mentaal echt onderdoor aan het gaan, de frustratie is zo groot, niemand lijkt ook maar iets te kunnen ondernemen tegen de onbekwaamheid, laksheid en neerbuigende houding van de PSD.

Ze hebben ons al met de meest absurde leugens de laan uitgestuurd, ons door verkeerde informatie te geven kostbare weken te laten verliezen, zelfs de directie heeft net dezelfde ingesteldheid en Y. is voor hen maar de zoveelste “gedetineerde” die het recht ontzegd wordt op juiste informatie, begeleiding en advies inzake zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Ik vraag U, wat moeten wij hiermee aanvangen?

Wie kunnen wij contacteren en vragen om ons te helpen met dat PSD dat geen enkel recht respecteert, de gedetineerden in het gezicht belachelijk staat te maken en hen zelfs duidelijk laat blijken dat ze inderdaad zullen zorgen dat niets klaar op tijd is…

Minister Declerck aanschrijven heeft geen zin, zoveel heb ik al begrepen.
De online klachtendienst op de site van fgov al evenmin.

Kunt U ons aub raad geven in deze uitzichtloze situatie die een mens mentaal volledig breekt?

Ik dank U alvast bij voorbaat, elke tip is welkom

Met beleefde groeten

Liesbeth Opstaele (namens Y.G., PCB Brugge)

http://folteringen.wordpress.com/

Commentaren

Stop the Use of Secret Evidence Stop the Use of Secret Evidence - a network of individuals, groups and organisations dedicated to calling for an end to the use of secret evidence which keeps people locked up in prisons or under virtual house arrest without charge or trial, under control orders or labelled as 'threats to national security'. Additionally an end to the current use of secret evidence with the Special Immigration Appeals Commission.

'Respect Article 5' within the title refers to Article 5 of the European Convention on Human Rights. In addition Article 6-a right to a fair trial-is also relevant.

----

ARTICLE 5
Everyone has the right to liberty and security of person.
No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

(a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
(b) the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;
(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority of reasonable suspicion of having committed and offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;
(d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority;
(e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts, or vagrants;
(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorized entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.
Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and the charge against him.
Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1(c) of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.
Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful.
Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this article shall have an enforceable right to compensation.

ARTICLE 6
In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgement shall be pronounced publicly by the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.
Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;
(b) to have adequate time and the facilities for the preparation of his defence;
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;
(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

Gepost door: Morkhoven | 22-01-10

De commentaren zijn gesloten.